Project Overview

NEXT UP – IT TÄVLING

Student tävling / IT / Partner program / IT&Telekomföretagen / Community

Client: IT&Telekomföretagen

Next Up är en IT-­inspirerad tävling riktad till åttondeklassare, som tävlar lagvis med att lösa problem i verklighetsbaserade case, framtagna av IT-­företag. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare bestående av IT-studenter. Tävlingsperioden inbegriper också studiebesök hos ett flertal IT-företag, och en gemensam finaldag där lagen tävlar på plats genom att presentera de problemlösningar de arbetat med under terminen.

Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, i synnerhet flickor, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT-sektorn. Learn more here.