Project Overview

SIMULERA WEBBEN – PTS

Tillgänglig webb / Simulering / Prototyping / Post-och Telestyrelsen

LIFE-LAB producerade ett hackathon för myndigheten Post-och Telestyrelsen i mars 2016. Syftet var att öka kunskapen om webb tillgänglighet.

Projektbeskrivning: Webbplatser upplevs olika för olika besökare. Därför testas de i olika webbläsare och enheter. Ibland med hjälp av simulatorer. Exempel på sådana finns på webbriktlinjer.se/simulera. Men det finns inte så många verktyg för att testa andra variationer. Till exempel färgblindhet, dyslexi, stress, språkkunskaper och rörelsenedsättningar. Samtidigt ökar kraven på att alla människor ska kunna delta på samma villkor.

Deltagarna skulle simulera olika sätt att uppleva webben, med hjälp av sina 5 sinnen, teknologi (bl a eye-tracking kit från Tobii) och Design Thinking. De bjöds på inspiration om  hur en superhjältedräkt berövade användaren ett sinne men ersatte det med ett supersinne, kunskap om webbtillgänglighet, och var med och tog fram idéer till nya verktyg som kunde göra webben mer inkluderande!

Partners: STIMDI-Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion, Dataföreningen,-Ideell oberoende intresseorganisation, Tobii- skapar förutsättningar för nya insikter i mänskligt beteende och användargränssnitt anpassade till oss människor med eyetracking som bas.